Wieże Widokowe Ziemi Kłodzkiej - odznaka PTTK

Pasma górskie Sudetów, z kilkoma wyjątkami, ze względu na zalesienie nie oferują zbyt wielu widoków ze szczytów. O ile dyskusyjna jest sensowność budowania wież na wierzchołkach naturalnie bezleśnych, o tyle wieże wybudowane na górach nie oferujących rozległych panoram niewątpliwie mocno zwiększają atrakcyjność turystyczną regionu, dając nagrodę za wysiłek włożony w podejście. W obrębie *Ziemi Kłodzkiej powstało dawno temu - ale również i w obecnych czasach - wiele takich konstrukcji. To przepis na lokalny sukces, idealny wabik na turystów, wręcz narzucający się cel wycieczki. Oddział PTTK w Kłodzku proponuje zdobycie odznaki "Wieże Widokowe Ziemi Kłodzkiej", w której skład wchodzi 17, a już wkrótce 18 wież widokowych! Poznaj je wszystkie i zachwyć się rozpościerającymi się panoramami!

* Ziemia Kłodzka to obszar dawnego hrabstwa kłodzkiego, a obecnie powiatu kłodzkiego, obejmujący Kotlinę Kłodzką oraz otaczające ją tereny górskie.


Na wstępie garść formalności, czyli regulamin zdobywania odznaki "Wieże widokowe Ziemi Kłodzkiej":


***REGULAMIN***


§ I. Postanowienia wstępne


1. Odznaka regionalna „WIEŻE WIDOKOWE ZIEMI KŁODZKIEJ” zwana dalej Odznaką ustanowiona została przez Komisję Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.

2. Celem Odznaki jest zachęcenie do poznawania gór oraz uprawiania turystyki na terenie Ziemi Kłodzkiej.

3. Nadzór nad zdobywaniem Odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.

4. Odznaka jest jednostopniowa, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.


§ II. Warunki zdobywania Odznaki


1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 roku życia, osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

2. Odznakę zdobywa się na własną odpowiedzialność podczas pieszych wędrówek przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa w górach oraz przestrzegania przepisów dotyczących poruszania się po obszarach chronionych i w rejonach granicy państwowej.

3. Wędrówki odbywa się po znakowanych szlakach turystycznych oraz nieoznakowanych ścieżkach na terenie Ziemi Kłodzkiej.

4. Odznakę uzyskuje się przez odwiedzenie, w dowolnej kolejności, wszystkich wież widokowych wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu.

5. Zdobywanie Odznaki można łączyć ze zdobywaniem innych odznak na terenie Ziemi Kłodzkiej.

6. Zdobywanie Odznaki rozpoczyna się od 1 stycznia 2015 r. Nie będą zaliczane wcześniejsze potwierdzenia odwiedzeń.


§ III. Weryfikacja


1. Podstawą weryfikacji jest książeczka weryfikacyjna zdobywcy Odznaki „WIEŻE WIDOKOWE ZIEMI KŁODZKIEJ” wykonana przez zdobywającego Odznakę lub prowadzona kronika wycieczek. W książeczce weryfikacyjnej powinny znaleźć się, na pierwszej stronie, dane osobiste ubiegającego się o Odznakę tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i data urodzenia, a na następnych rubryki:

*data wycieczki,

*nazwa zdobywanego szczytu, wieży,

*trasa wędrówki,

*miejsce na potwierdzenie,

*miejsce na adnotację weryfikacyjną zdobycia szczytu.

Książeczka powinna posiadać osobną stronę z miejscem na adnotację o przyznaniu Odznaki.

2. Podstawą do zaliczenia zdobycia jest zdjęcie przedstawiające uczestnika wędrówki na tle wieży widokowej, jak również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK wraz z podaniem numeru legitymacji. Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy górscy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń.

3. Odznakę „WIEŻE WIDOKOWE ZIEMI KŁODZKIEJ” przyznaje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.

4. Prawidłowo wypełnioną książeczkę z poświadczeniami odwiedzenia wież należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku, ul. Wita Stwosza 1 lub przesłać pocztą wraz z załączoną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi na adres: PTTK Oddział „Ziemi Kłodzkiej”, 57-300 Kłodzko, ul. Wita Stwosza 1.

5. Przyznanie Odznaki upoważnia do wykupienia i noszenia Odznaki.


§ IV. Przepisy końcowe


1. Komisja Turystyki Górskiej PTTK Oddziału „Ziemi Kłodzkiej” prowadzi rejestr zdobywców Odznaki i publikuje go na stronie internetowej Oddziału.

2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej”.

3. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w dniu 27 listopada 2014 r. (uchwała nr 18/2013/2014) i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


PRZYDATNE LINKI:


DLACZEGO WARTO?

Zawsze powtarzam, że odznaki sygnowane logiem PTTK to gotowy przepis na wycieczkę i poznawanie oraz zwiedzanie naszej pięknej Polski. To również świetny motywator, by po prostu być aktywnym górsko czy turystycznie całorocznie (sama coś o tym wiem)!

Wieże widokowe znajdujące się na obszarze Ziemi Kłodzkiej to świetny cel wycieczki jednodniowej, pobytu weekendowego bądź nawet dłuższego urlopu! 


WYKAZ WIEŻ WIDOKOWYCH DO ODZNAKI


1. BORÓWKOWA  (900 m np.m.) - GÓRY ZŁOTE - stalowo-drewniana, dostępna

Wieża widokowa na Borówkowej.

Wieża widokowa zbudowana przez Czechów w 2006 roku znajdująca się na szczycie granicznym Borówkowa w Górach Złotych. Przy wieży znajdują się obiekty turystyczne typu: bufet, zadaszona wiata, stoły, miejsce na ognisko.


2. CZERNICA (1083 m n.p.m.) - GÓRY BIALSKIE - drewniana, oficjalnie niedostępna

Wieża widokowa na Czernicy.

Drewniana wieża widokowa na szczycie Czernica (1083 m n.p.m.) w północnej części Gór Bialskich na terytorium Polski, wybudowana z inicjatywy (w czynie społecznym) lokalnych ochotników oraz turystów w 2014 roku. Wieża nie jest oficjalnie obiektem turystycznym, służy Lasom Państwowym m.in. do celów przeciwpożarowych. Obecnie (2022 r.) wejście na własną odpowiedzialność. Z wieży rozpościera się panorama na Góry Bystrzyckie, Orlickie, Sowie, Złote, Jeseniki oraz Masyw Śnieżnika. 


3. CZERNIEC (891 m n.p.m.) - GÓRY BYSTRZYSKIE - drewniana, dostępna

Wieża widokowa na Czerńcu.

Wieża widokowa znajdująca się na szczycie Czerniec w Górach Bystrzyckich, oddana turystom w czerwcu 2021 roku. Konstrukcja drewniana o wysokości ok. 24 metrów. Atrakcyjne widoki na Góry Bystrzyckie, Orlickie, Masyw Śnieżnika. 


4. GÓRA ŚW. ANNY (647 m n.n.p.m.) - WZGÓRZA WŁODZICKIE - murowana, dostępna

Wieża widokowa na Górze Św. Anny.

Kamienna wieża widokowa na Wzgórzach Włodzickich, zbudowana w 1911 r, poddana renowacji w 2013 r i oddana ponownie turystom w 2014 r. Konstrukcja wzniesiona z miejscowego piaskowca o charakterystycznej czerwonej barwie. W niedalekiej odległości znajduje się inna wieża widokowa - na Górze Wszystkich Świętych.


5. GÓRA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (648 m n.p.m.) - WZGÓRZA WŁODZICKIE - kamienna, dostępna

Wieża widokowa na Górze Wszystkich Świętych.

Kamienna wieża widokowa o wysokości ok. 15 metrów, wybudowana w 1913 roku na Górze Wszystkich Świętych na Wzgórzach Włodzickich. Wyglądem przypomina małą latarnię morską. Nad wejściem znajduje się płaskorzeźba feldmarszałka H. K. von Moltke, którego rodzina wsparła finansowo budowę. Z galerii wieży widokowej widoczna szeroka panorama Ziemi Kłodzkiej z Masywem Śnieżnika, Górami Stołowymi, Sowimi i Bardzkimi. Podobno przy sprzyjających warunkach pogodowych widoczna jest również Śnieżka.

*Moim zdaniem najbardziej urokliwa wieża widokowa w zestawieniu!6. GRODZISZCZE (396 m n.p.m.) - WZGÓRZA WŁODZICKIE - murowana (ruina), niedostępna

Grodziszcze - ruiny wieży widokowej.

Ruiny wieży widokowej na wzniesieniu Grodziszcze, w południowej części Wzgórz Włodzickich, wybudowane w 1813 roku. Koncepcja czterokondygnacyjna, przypominająca zamek. Na parterze znajdowała się kuchnia, na wyższych piętrach salon oraz sypialnia. Obecnie ruiny są bardzo zaniedbane, a w okresie lata mocno zarośnięte.


7. JAGODNA (977 m n.p.m.) - GÓRY BYSTRZYCKIE - stalowa, dostępna

Wieża widokowa na Jagodnej w zimowej szacie.

Metalowa, 23 metrowa wieża widokowa oddana turystom w 2020 roku na najwyższym szczycie Góry Bystrzyckich - Jagodnej. Zastąpiła drewnianą, zniszczoną konstrukcję. Obecna wieża posiada wąskie, spiralne schody i oferuje fantastyczne widoki ponad konarami drzew na Góry Bystrzyckie, Orlickie oraz Masyw Śnieżnika. Lokalizacja wieży dogodna nie tylko dla turystów pieszych, ale również rowerzystów i narciarzy biegowych.


8. JAWORNIK WIELKI (874 m n.p.m.) - GÓRY ZŁOTE - drewniana, dostępna

Drewniana wieża widokowa na Jaworniku Wielkim.

Drewniana wieża widokowa wybudowana w 2009 roku na Jaworniku Wielkim w Górach Złotych w ramach projektu "Szlak widokowy szczytami pogranicza". Oferuje ograniczone widoki na okolicę.
9. KALENICA (964 m n.p.m.) - GÓRY SOWIE - stalowa, niedostępna (tymczasowo)

Wieża widokowa na Kalenicy w Górach Sowich.

Stalowa wieża widokowa wzniesiona z inicjatywy Towarzystwa Sowiogórskiego w latach 1932 - 1933. Stanowi jeden z symboli Gór Sowich. Konstrukcja kratowa z kutego żelaza swoim wyglądem przypomina wieżę szybu górniczego. Jej całkowita wysokość to 20 metrów. Z najwyższej platformy roztaczają się widoki m.in. na Karkonosze, Góry Kamienne i Wałbrzyskie czy Góry Sowie. Ze względu na obecny stan, jest tymczasowo niedostępna dla turystów.10. KŁODZKA GÓRA (757 m n.p.m.) - GÓRY BARDZKIE - metalowa, dostępna

Wieża widokowa na Kłodzkiej Górze.

Na najwyższym szczycie Gór Bardzkich - Kłodzkiej Górze  została wzniesiona metalowa wieża widokowa. Otwarta w sierpniu 2020 roku. Konstrukcja ma imponującą wysokość - 34,5 m, a na główną platformę widokowo prowadzi 160 spiralnych schodów. Przy silnie wiejącym wietrze, w najwyższych partiach można usłyszeć jak budowla skutecznie odpiera siły natury i poczuć na własnej skórze piękno fizyki (czuć bujanie!). Wieża oferuje widoki na Masyw Śnieżnika, Góry Orlickie i Bardzkie.11. ORLICA (1084 m n.p.m.) - GÓRY ORLICKIE - drewniana, dostępna

Wieża widokowa na Orlicy.

Drewniana wieża z kamienną podstawą znajduje się w miejscu dawnego schroniska i wieży wybudowanej w XIX wieku na granicznym szczycie Orlica. Obecna konstrukcja mierzy 25,5 metra, a w kamiennej części znajdują się drewniane stoły i ławy oraz osłonięte pomieszczenie. Z głównej (najwyższej) platformy widokowej rozpościera się panorama na Góry Orlickie, Bystrzyckie, Stołowe, Sowie, Bardzkie oraz Masyw Śnieżnika. Lokalizacja wieży przyjazna nie tylko dla turystów pieszych, ale również rowerzystów (od strony czeskiej oraz polskiej) oraz narciarzy biegowych (od strony czeskiej).12. SUSZYNA (465 m n.p.m.) - WZGÓRZA ŚCINAWSKIE - betonowa, dostępna

Wieża widokowa "Suszynka".

Żelbetowa wieża widokowa "Suszynka" została wybudowana w 2014 roku we wsi Suszyna, na wzniesieniu o tej samej nazwie. Mierzy 27 metrów, a na 22 metrze znajduje się platforma widokowa na którą prowadzi 140 schodów. Oferuje szeroką panoramę na Góry Stołowe, Broumowskie Ściany, Góry Orlickie, Sowie, Górę Św. Anny, Górę Wszystkich Świętych oraz Masyw Śnieżnika. Dojazd drogą asfaltową, łatwo dostępna dla zmotoryzowanych.
13. SZYNDZIELNIA (410 m n.p.m.) - GÓRY BARDZKIE  - murowana, niedostępna

Wieża widokowa na Szyndzielni.

Ceglana wieża widokowa w południowo-zachodniej części Gór Bardzkich, wybudowana przed 1945 r na wzniesieniu Szyndzielnia (430 m n.p.m.m) przez które przechodzi żółty szlak turystyczny z Kłodzka na Kłodzką Górę (757 m n.p.m.). Wieża mierzy 20 metrów i jest niedostępna dla turystów. 
14. TRÓJMORSKI WIERCH (1145 m n.p.m.) - MASYW ŚNIEŻNIKA - drewniana, niedostępna (obecnie remont)

Wieża widokowa na Trójmorskim Wierchu.

Drewniana wieża widokowo-przeciwpożarowa wybudowana w 2009 roku, oddana do użytku turystów w 2010 roku. Mierzy 25 metrów i oferuje widok na Śnieżnik oraz  Kotlinę Kłodzką. Obecnie jest niedostępna dla turystów z powodu remontu.


15. WAPNIARKA (532 m n.p.m.) - KROWIARKI - drewniana, dostępna

Drewniana wieża widokowa na Wapniarce.

Drewniana wieża widokowa wybudowana w 2010 roku na wzniesieniu Wapniarka - jest to już trzecia konstrukcja. Dwie poprzednie nie przetrwały próby czasu. Obecna wieża już prawie miała podzielać los poprzedniczek i ze względu na zły stan techniczny była wyłączona z użytkowania, ale 2023 roku przeszła drobne naprawy i została oddana turystom ponownie! 
16. WIELKA SOWA (1015 m n.p.m.) - GÓRY SOWIE - kamienno-żelbetowa, dostępna, płatna

Wieża widokowa na Wielkiej Sowie.

Wieża widokowa wybudowana w latach 1905-1906 z bloków betonowych na Wielkiej Sowie - najwyższym szczycie Gór Sowich. Mierzy ok 17 metrów i posiada 94 schody. Właścicielem obiektu jest Gmina Pieszyce. Wejście na wieżę jest płatne i jest możliwe codziennie od maja do końca października oraz w zimowe weekendy.17. WŁODZICKA GÓRA (757 m n.p.m.) - WZGÓRZA WŁODZICKIE - murowana, dostępna

Wieża widokowa na Włodzickiej Górze.
fot. Góry ponad chmurami

Pierwotna wieża widokowa została wybudowana w 1927 roku na najwyższym szczycie Wzgórz Włodzickich - Włodzickiej Górze, z inicjatywy aptekarza - miłośnika gór zamieszkałego we wsi Świerki. Niestety przez wiele lat obiekt nie był remontowany i niszczał. W 2018 roku została odbudowana wieża na wzór oryginalnej. Obecna wieża mierzy 15 metrów, a na taras widokowy prowadzi 50 schodów, z którego rozpościera się panorama na Góry Sowie, Wałbrzyskie oraz Kamienne. Wejście na wieżę jest bezpłatne i całoroczne.*18 ŚNIEŻNIK (1423 m n.p.m.) - MASYW ŚNIEŻNIKA - stalowa, oddana dla turystów w 2022 roku 

Wieża widokowa na Śnieżniku w fazie budowy.

Rozległa kopuła szczytowa Śnieżnika zainicjowała pomysł budowy wieży widokowej. W latach 1895-1895 Kłodzkie Towarzystwo Górskie wzniosło na Śnieżniku ok 34 metrową wieżę na wzór dwóch pseudoobronnych  wież. Konstrukcji nadano imię cesarza Fryderyka Wilhelma II. Po wojnie wieża nie miała opiekuna, co spowodowało jej zniszczenie i ostateczną dewastację (wysadzono ją w powietrze w 1973 roku). Obecnie jest budowana nowa wieża widokowa i ma zostać udostępniona turystom w 2022 roku.  Wybrano 34 metrową, metalową konstrukcję osadzoną na żelbetonowych fundamentach, w wyższych partiach ma otrzymać przeszklenia. W dolnej części ma zostać obudowana kamieniami pozostałymi po poprzedniej wieży.

* wieża widokowa nie widnieje jeszcze w oficjalnym zestawieniu, ale jest to tylko kwestia czasu kiedy dołączy do grona pozostałych wież widokowych znajdujących się na Ziemi Kłodzkiej.
MOJA ODZNAKA "WIEŻE WIDOKOWE ZIEMI KŁODZKIEJ".

Do grona oficjalnych zdobywców odznaki "Wieże widokowe Ziemi Kłodzkiej dołączyłam w 2022 roku. Swoją książeczkę (wydrukowaną z pliku PDF) wraz ze zdjęciami, wysłałam tradycyjną pocztą, koordynując całą akcję poprzez wymianę wiadomości mailowych z oddziałem PTTK w Kłodzku. Weryfikacja przebiegła sprawnie i szybko, a na odesłaną do mnie z powrotem całą dokumentację z dołączoną *odznaką nie musiałam długo czekać. 

*koszt odznaki dla zdobywcy to 20 zł (2022 r).

Moja odznaka "Wieże widokowe Ziemi Kłodzkiej".

Mam nadzieję, że wieże które są obecnie niedostępne bądź mocno zniszczone zostaną wzięte pod opiekę lokalnych władz i odzyskają dawny blask i będą ponownie cieszyć turystów. Chyba najbardziej marzyłaby mi się odbudowa wieży na Grodziszczu...Komentarze

 1. Fajny artykuł. Na większości z wymienionych wież byłem. "Zapomniałem" o Śnieżniku, ostatnio tam byłem w czasach przedwieżowych. Na zdjęciu rzeczona wieża wygląda fatalnie, jakby była nie z tego świata. Muszę się pofatygować w Masyw Śnieżnika.

  OdpowiedzUsuń
 2. I nowa odznaka wpadła do kolekcji. Gratulacje.

  OdpowiedzUsuń
 3. Gratuluję kolejnej odznaki :) Drewniane wieże są zazwyczaj ładniejsze niż metalowe, ale jak pokazuje czas, ich trwałość bywa nadzwyczajnie krótka.

  Też większość z nich mam odwiedzoną, brakuje mi jednej z listy oraz nowości na Śnieżniku.wiec kwestia czasu i będzie komplet i u mnie ;)

  OdpowiedzUsuń
 4. Gratulujemy nowej odznaki. Dorotka i Piotrek

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Popularne posty

Jezioro Iseo - poradnik praktyczny [gotowiec urlopowy!]

SCHRANKOGEL - trzytysięcznik dla początkujących

DRABINA WAŁBRZYSKA - kondycyjny wycisk w Sudetach!

Inntaler Höhenweg - trekking w Alpach dla początkujących [informacje ogólne i praktyczne, wskazówki, koszty]